AK-Tag: gecontracteerde aanbieders Wmo

Dalazorg

Dalazorg levert thuiszorg met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van de optimale kwaliteit van leven.

Flowin Maatschappelijke Zorg

Flowin Maatschappelijke Zorg ondersteunt gezinnen bij zorg en opvoeding van hun kind. Flowin biedt volwassenen ondersteuning bij het zelfstandig wonen in hun eigen omgeving.

Saffier

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, thuis en in de woonlocaties van Saffier.