Hersenletsel.nl

De vereniging Hersenletsel.nl is er om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten.

Vereniging Onbeperkt Lezen

De vereniging behartigt de belangen van mensen voor wie het lezen van een gedrukt boek onmogelijk is vanwege een leesbeperking.

Hulp bij spraak- en taalproblemen

OrganisatiePraktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld helpt bij spraak- en taalontwikkeling en/of spraak- en taalproblemen.