AK-Term: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.