Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: ambulante jeugdhulp

Voor Jou

Voor Jou biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek.

Hulp bij opvoeden

Opvoedhulp begint met wat voor u en uw kind het belangrijkst is. Daarna gaan we
stap voor stap verder. Met onze hulp gaat u met elkaar aan de slag om weer positief te kunnen opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp

Jeugdhulpverlening van CoachEmUp biedt cultuur sensitieve hulp aan jongeren en (jong)volwassenen met (voornamelijk) een bi-culturele achtergrond.

Signtaal

Signtaal biedt zowel groeps- als ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met communicatieve problemen.