AK-Term: antroposofisch

Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie

Bij lichaamsgerichte kunstzinnige therapie wordt het gewaar zijn van lichaamssensaties beoefend, om zo de verbinding met je lichaam en het vermogen tot het ‘voelen van binnenuit’ te ontwikkelen of te versterken

Kindertherapeuticum Zeist

Het Kindertherapeuticum is een centrum voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Er werkt een team van kinderartsen, professionals in de Jeugd-GGZ en diverse therapeuten.