Humanitas DMH

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

Den Haag Werkt

Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente dat samen met werkgevers werkt aan een inclusieve samenleving.

GAP Track ontwikkeling en training

Met de GAP Track krijgen jongeren een persoonlijk ontwikkelingsplan; ontdekken ze hun potentie en ambitie en ontplooien zo hun talenten.

Voorzet

Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

GreenFox social return

GreenFox Social Return heeft een ruime ervaring in het werven, selecteren en begeleiden van mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt.

Emma at Work

Emma at Work begeleidt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar een passende baan.

Begeleid werken in een kringloopwinkel

Bij RataPlan werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn gedetacheerd vanuit de Haeghe Groep en het Werkgevers Service Punt van de gemeente Den Haag.