Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: arbeidsparticipatie

Werknemersvaardigheden ontwikkelen

We begrijpen dat niet iedereen dezelfde startpositie heeft op de arbeidsmarkt, en we streven ernaar deze kloof te overbruggen. We bieden mensen de gelegenheid om hun vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen

Werkfit worden

De Haagsche Harde Leerschool levert met haar programma’s een bijdrage aan het werkfit maken van mensen die niet actief meedoen op de arbeidsmarkt.

SZW Participatie

SZW participatie wil mensen met een bijstandsuitkering kansen bieden zodat ze gelijkwaardig kunnen meedoen in de samenleving. 

Mums at work

Vital Aid ondersteunt migrantenmoeders om te gaan werken. Doel is hun arbeidsparticipatie, sociale netwerk en zelfstandigheid te vergroten. 

Vital Aid Foundation

De Vital Aid Foundation besteedt speciale aandacht aan de meest kwetsbare delen van de migrantengemeenschap, met name vrouwen en ouderen die nog thuis wonen.

Atelier Mijn Buuf

In het atelier produceren we met elkaar nieuwe producten met hergebruik van materialen. Dit is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te empoweren.

Werk vinden

Op zoek naar werk maar blijkt het lastig een geschikte baan te vinden? Als u er zelf niet uit komt kan iemand u helpen.