Werkfit worden

De Harde Leerschool levert met haar programma’s een bijdrage aan het werkfit maken van mensen die niet actief meedoen op de arbeidsmarkt.

Werken in Nederland

Wij helpen gevluchte studenten en professionals op weg om een baan te vinden.

Mums at work

Vital Aid ondersteunt migrantenmoeders om te gaan werken. Doel is hun arbeidsparticipatie, sociale netwerk en zelfstandigheid te vergroten. 

Mijn Buuf

Bij Mijn Buuf staat empowerment centraal. We laten (nagereisde) vrouwen participeren, de Nederlandse taal oefenen, vaardigheden delen en bovenal elkaar het gevoel te geven welkom en belangrijk te zijn.

Begeleiding naar werk

Onze vrijwillige arbeidscoaches begeleiden statushouders naar de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk, of een beroepsgerichte opleiding.

Atelier Mijn Buuf

In het atelier produceren we met elkaar nieuwe producten met hergebruik van materialen. Dit is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te empoweren.

Vital Aid Foundation

De Vital Aid Foundation besteedt speciale aandacht aan de meest kwetsbare delen van de migrantengemeenschap, met name vrouwen en ouderen die nog thuis wonen.

JobHulpMaatje Den Haag

JobHulpMaatjes zijn vrijwilligers die u helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding.