Stichting Dunya Nederland

Stichting Dunya Nederland vraagt aandacht voor de vereenzaming en armoede van uit het buitenland afkomstige ouderen.

Stichting Zorg en Bijstand

De stichting in Centrum biedt concrete hulp aan Hagenaars met een laag inkomen, die buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.

Remar Hollanda

Stichting Remar Hollanda in Centrum zet zich breed in voor kwetsbare mensen. De stichting richt zich met name op Spaanstaligen.

Leergeld Den Haag

Stichting Leergeld Den Haag geeft noodzakelijke (school)spullen aan kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen.

Sociale Fondsen Den Haag

Sociale Fondsen Den Haag biedt materiële hulp aan inwoners van Den Haag die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en/of hoge schulden hebben.

Aanmelden voor vakantie

Is er geen mogelijkheid om op vakantie te gaan omdat er geen geld is? Kijk dan of je mee kan op één van de vakantieweken.

Laag inkomen

Rondkomen is niet altijd makkelijk. Mogelijk komt u in aanmerking voor een speciale regeling van de gemeente of kunt u terecht bij een organisatie.