Behandeling van complexe traumaklachten

Mensen met een migratie-achtergrond die psychische problemen hebben, kunnen gebaat zijn bij een behandeling in hun eigen taal met aandacht voor hun eigen cultuur.

Spectrum GGZ

Spectrum GGZ is een medisch specialistische instelling en biedt zorg aan mensen vanaf 18 jaar met lichte tot gemiddelde psychische problemen.