AK-Term: bewonersparticipatie

Stichting Wirundu

Wirundu organiseert activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid voor volwassenen en jeugdactiviteiten in het sociale domein.