AK-Term: bezoekwerk

Maatje of buddy

Een maatje, buddy of mentor is een vrijwilliger die een steuntje in de rug biedt. Dat kan op verschillende manieren.

Samen Vitaal!

Een maatje voor senioren die zich vitaler willen voelen.

Bureau MHR

Bureau MHR begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren en hun familie van niet-westerse afkomst bij hun rehabilitatie en re-integratie.