AK-Term: budgethouders

Informatie en advies over een pgb

Naar-Keuze behartigt de belangen van PGB-houders, geeft informatie en ondersteunt leden bij bij indicatie-aanvraag, budgetplan, verantwoording zorgkantoor, bezwaarschriften en dergelijke.