AK-Term: Bulgaren

Spreekuren

Komt u uit midden- of oost Europa, woont u in Den Haag en heeft u behoefte aan gratis advies op het gebied van werken, wonen of gezondheid? Maak een afspraak.

IDHEM

IDHEM ondersteunt de Haagse EU-migranten bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en integratie in de stad.

Bulgaarse Club Laak

Als Bulgaarse club Laak willen wij een plek zijn voor de Bulgaarse gemeenschap in Laak.

Stichting Barka Den Haag

In Den Haag helpt Stichting Barka dakloze Oost-Europese migranten om sociaal en beroepsgericht te remigreren.

Stichting Barka

Barka NL (Stichting Barka) helpt Oost-Europese migranten om sociaal en beroepsgericht te re-integreren.

Buitenlandse werknemers

Werkt u als buitenlandse werknemer in Nederland? Als u langere tijd in Nederland wilt blijven wonen is het belangrijk dat u zich zelf kunt redden en zich hier thuis voelt.

Ondersteuning voor MOE-landers

Vragen over de verschillende juridische regelingen in een land als Nederland, maar ook meer persoonlijke problemen kunnen bij Stichting SOS aangekaart worden.