AK-Term: burgerinitiatieven

Gemeenschappelijk wonen

In een woongroep of woongemeenschap woont en leeft u in een sociaal verband. U woont zelfstandig, maar er is in uw directe omgeving gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten.

Moerwijk Coöperatie

De Moerwijk Coöperatie is een coöperatieve bewonersorganisatie, bewonersbedrijf en bewonersplatform in een. Het wordt beheerd door de bewoners zelf.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen koppelt (steun)gezinnen aan (vraag)gezinnen die het zwaar hebben en wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen.

Wonen in een woongroep

Bij Centraal Wonen Houtwijk telt 49 huishoudens verdeeld in 1- en 2-oudergezinnen, alleengaanden en stellen. Ook alle leeftijden zijn bij ons aanwezig, van baby tot (jongere) oudere.