AK-Term: criminaliteitsbestrijding

De Waag, vestiging Den Haag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Fivoor FPA

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Fivoor

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met andere stoornissen.

Forensisch Centrum Teylingereind

Meedoen, beschermen, aanmoedigen, leren, keuzes maken en samenwerken vormen de basis voor de jongens die in Teylingereind verblijven.