AK-Term: crimineel gedrag

De Waag, vestiging Den Haag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Brijder Jeugd

Brijder Jeugd geeft voorlichting om problemen bij jongeren door gebruik van alcohol en drugs te voorkomen. Als jongeren verslaafd raken helpt Brijder Jeugd hen.

Fivoor

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met andere stoornissen.

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

De Viersprong

De Viersprong behandelt jongeren met persoonlijkheidsproblematiek en ernstige gedragsproblemen.