AK-Term: DAC's

Stichting Anton Constandse Participatie

Participatie biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van een zinvolle daginvulling aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Centrum Groei!

Centrum Groei! is er voor kinderen en volwassenen met autisme (ASS).

Mens en Tuin

Mens en Tuin is een zorgtuin en een biodynamisch stadslandbouwbedrijf met kwekerij en moestuinwinkel.

Mens en Tuin in het Park

Bij Mens en Tuin in het Park werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding van een zorgregisseur en een tuinder.

Mens en Tuin Zorgtuin

Mens en Tuin in Moerwijk is er voor iedereen die behoefte heeft aan een zinvolle dagbesteding in een ontspannen, gestructureerde omgeving.

Pluk! Den Haag

Pluk! Den Haag is een stadsboerderij in Loosduinen waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Schroeder

Alle activiteiten van Schroeder staan in het teken van werkgelegenheid, duurzaamheid en het tegengaan van armoede.