AK-Term: dagbehandeling

Schoolvervangende dagbehandeling

Stichting Liberis biedt schoolvervangende dagbehandeling aan kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.