AK-Term: dak- en thuislozen

IDHEM

IDHEM ondersteunt de Haagse EU-migranten bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en integratie in de stad.

Straatnieuws verkopen

Om de krant te mogen verkopen moet de verkoper een, door het Straatnieuws uitgereikt, persoonlijk pasje hebben met de juiste geldigheidsperiode. 

Straatnieuws Den Haag

Mensen helpen zichzelf te helpen, is het principe van Straatnieuws. De distributie wordt in Den Haag verzorgd door de Kessler Stichting en het Leger des Heils.

Fiets voor niets

Fiets voor Niets geeft jongeren die dakloos zijn een gratis fiets. Jongeren helpen zelf met het opknappen van hun fiets. Want je kan pas op pad met je stalen ros als je hem ook kan onderhouden.

Dakloos

Het kan iedereen overkomen, om wat voor reden dan ook: dakloos worden. Bij het Dak- en Thuislozenloket kunt u terecht met uw vragen.