AK-Term: dementie

Dagverzorging

Dagverzorging is een combinatie van dagopvang en zorg. U gaat dan overdag een aantal dagen per week naar een zorginstelling. U bent ’s avonds en ’s nachts weer gewoon thuis.

Bewogen Bewegen

Bewogen Bewegen is gespecialiseerd in dansen met mensen met dementie en mensen met de ziekte van Parkinson.

Dementheek Wijndaelercentrum

De Dementheek is een advies- en uitleencentrum , verstrekt informatie over dementie en biedt ondersteuning aan mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

Herinneringen ophalen

Het Atelier is een huiskamer ‘van toen’. De kamer is gevuld met spullen uit uw tijd.

Haags Herinneringsatelier

Het Haags Herinneringsatelier is een (interactief) museum met een bonte verzameling objecten die eerder te zien waren in het herinneringsmuseum in De Lozerhof. Ook is er een huiskamer ‘van toen’, gevuld met objecten ‘van toen’.

Wonen met intensieve zorg

Intensieve zorg of verpleeghuiszorg is verzorging en verpleging voor mensen met geheugenproblemen of een (chronische) ziekte die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Wonen met zorg

In particulier verpleeghuis Martha Flora bewoont u uw eigen comfortabele zorgstudio.