AK-Term: diaconaat

Bureau Diaconie PGG

PGG is er voor financiële hulp en andere ondersteuning voor mensen in nood.

De Rank Stichting Zout der Aarde

Zout der Aarde Den Haag is buurtkerk in de Molenwijk. Zout der aarde helpt daklozen en verslaafden door ze dagelijks voedsel, hulp en geborgenheid te geven. 

Johanniter Nederland

Johanniter Nederland is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers begeleiden activiteiten in en buiten zorginstellingen en organiseren zorgvakanties.

Protestantse gemeente Lukaskerk

Protestantse gemeente in Schilderswijk. De Lukaskerk in de Schilderswijk is aangesloten bij de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage.

Marcuskerk

De Marcuskerk in Moerwijk behoort tot de Protestantse Kerk in Den Haag en is één van de plekken in de wijkgemeente De Drieklank waar christenen samenkomen.

City Life Church Den Haag

CLC is een kerk in Rustenburg Oostbroek en Leyenburg (Escamp). De kerk is onderdeel van de Hillsong Family. 

Stichting De Haven

De Haven biedt veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat aan mensen in de seksindustrie.

STEK, Protestantse stichting voor stad en kerk

STEK – voor stad en kerk – zet zich in voor de verbetering van de sociale cohesie en leefbaarheid van Den Haag. Voor hulpvragen zijn en blijven de buurt-en-kerkhuizen telefonisch bereikbaar.