AK-Term: doofblinden

Visio

Visio ondersteunt mensen die slechtziend zijn of blind. Visio biedt informatie en advies, verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Bartiméus

Bartiméus ondersteunt mensen die blind, slechtziend of doofblind zijn en dus leven met een visuele beperking.