AK-Term: doofblinden

Visio

Visio ondersteunt mensen die slechtziend zijn of blind. Visio biedt informatie en advies, verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Kalorama

Kalorama biedt zorg aan mensen met doofblindheid. 

Bartiméus Den Haag

Bartiméus ondersteunt mensen die blind of slechtziend zijn in leven met een visuele beperking.

Bartiméus

Bartiméus ondersteunt mensen die blind, slechtziend of doofblind zijn en dus leven met een visuele beperking.