AK-Term: dyscalculie

Ortho diag

Orthodiag richt zich op leer- en gedragsproblemen bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast doen zij screeningsonderzoeken naar dyslexie.