AK-Term: dyslexie

Ortho diag

Orthodiag richt zich op leer- en gedragsproblemen bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast doen zij screeningsonderzoeken naar dyslexie.

Het Leesbeest

Het Leesbeest biedt extra hulp op álle vakgebieden van het onderwijs, van leren lezen tot Cito-trainingen, van rekenen tot geschiedenis.

Buro Leerlingenhulp Den Haag

Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags- en sociaal-emotionele problematiek.