AK-Term: emancipatie

Advies en leergang emancipatie

Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Als je niet wordt geaccepteerd, kún je niet meedoen. We zetten ons in voor emancipatie van mannen, vrouwen en queers.

Wo=men

Wo-men strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen.

Sexmatters

Sexmatters streeft naar een samenleving waar er geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en gendergerelateerd geweld.

Fairspace

Fairspace werkt aan een veilige en inclusieve openbare ruimte. Dat kan zijn op straat, in bars, nachtclubs, op scholen of op de werkplek.

Mosaic The Hague

Mosaic wil wereldburgerschap op lokaal, nationaal en internationaal u bij burgers bevorderen. Wij richten ons op Afrika en de Afrikaanse diaspora in Nederland.

Stichting Vobis

Stichting Vobis is een zelforganisatie die zich sterk inzet voor de gemeenschap, ongeacht nationaliteit, afkomst, cultuur of seksuele geaardheid.