AK-Term: empowerment

Mums at work

Vital Aid ondersteunt migrantenmoeders om te gaan werken. Doel is hun arbeidsparticipatie, sociale netwerk en zelfstandigheid te vergroten. 

M-Power platform

M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ‘empoweren’: uzelf sterker maken. Het platform ondersteunt werkende mantelzorgers met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. Het M-power platform is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en het ministerie van SZW.

Atelier Mijn Buuf

In het atelier produceren we met elkaar nieuwe producten met hergebruik van materialen. Dit is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te empoweren.