AK-Term: erkende vluchtelingen

DiscoverinDutch

Bij DiscoverinDutch in Benoordenhout leert u Nederlands spreken en begrijpen.

Dutch Integration Group

Om een bijdrage te leveren aan hun integratieproces wil de Stichting Dutch Integration Group (DIG) initiatieven ontplooien voor vluchtelingen en statushouders.

Taalhuis Den Haag

Beter Nederlands leren? Kom naar het Taalhuis. U krijgt er advies en kunt er de Nederlandse taal oefenen op een computer.

Een dansproductie maken

United moves maakt een artistiek hoogwaardige dansproductie in samenwerking met alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een status.

HorizonTaal

Bij HorizonTaal staat de cursist centraal. Wij zorgen ervoor dat cursisten een kwalitatieve inburgeringscursus krijgen en de docent een prettige werkplek heeft. 

Elycio Talen

Elycio Talen is er voor iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren spreken en begrijpen.

Vrijwilligerswerk

Zoekt u vrijwilligerswerk? Voor persoonlijk advies kunt u terecht bij een van de vrijwilligerspunten in de stad.