AK-Term: ernstige verstandelijke beperkingen

’s Heeren Loo Reykjavikweg

’s Heeren Loo Reykjaviklaan in Wateringse Veld (Escamp) is een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting DAT

Stichting DAT (Loosduinen) biedt arbeidsmatige dagbesteding en dagopvang voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Middin, Woonlocatie Buitenklingen Boven

Buitenklingen in Kijkduin (Loosduinen) biedt beschermd wonen voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met gedragsproblematiek.

Middin, AC Kijkduin

AC Kijkduin (Loosduinen) heeft een divers aanbod van werkzaamheden en activiteiten op het terrein en in de omgeving.