AK-Term: ervaringsdeskundigen

Haags Steunsysteem

Het Haags Steunsysteem helpt mensen die ondersteuning nodig hebben om een zinvolle invulling van hun dag te vinden en mee te doen in de maatschappij.

Proud2Bme forum

Via het Proud2Bme forum kom je in contact met andere mensen met eetproblemen en krijg je steun van ervaringsdeskundigen en professionals voor jouw problemen. 

Stichting BAB

Stichting BAB zet zich in voor mensen met een buitengewoon actief brein zodat zij daar juist op een positieve manier gebruik van kunnen maken in hun leven.

Orpheus open avonden

Bij Orpheus ontmoeten mensen elkaar die in hun heterorelatie te maken hebben met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf of hun partner. 

EMB Nederland

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking, hun ouders, familie en mantelzorgers.

Zelfhulp

In een zelfhulpgroep bespreken mensen die tegen dezelfde problemen aanlopen hun problemen en delen zij ervaringen.