AK-Term: euthanasie

Expertisecentrum Euthanasie

We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen.

Een euthanasiewens laten beoordelen

Iedereen die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en een euthanasiewens heeft, moet die wens door een arts kunnen laten beoordelen. Bij voorkeur doet uw eigen (huis)arts dit.

Begeleiding voor artsen bij euthanasietrajecten

De afgelopen jaren hebben we veel expertise opgebouwd op het gebied van euthanasie. We willen deze deskundigheid delen, zodat steeds meer artsen zelf het euthanasieverzoek van hun patiënten kunnen oppakken.