AK-Term: ex-gedetineerden

Fivoor FPA

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Bureau MHR

Bureau MHR begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren en hun familie van niet-westerse afkomst bij hun rehabilitatie en re-integratie.

Stichting Bakboord

De vrijwillige coaches van BAKboord begeleiden ex-gedetineerden die zich vestigen in de regio Haaglanden naar werk.

Bureau Nazorg

Bureau Nazorg helpt Haagse (ex-)gedetineerden een leven op te bouwen wanneer ze de gevangenis verlaten.