AK-Term: fasehuizen

Ipse de Bruggen Behandelgroep Kortekaas

Behandelgroep Kortekaas in Houtwijk (Loosduinen) is er voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen die aan hun toekomst willen werken.

Begeleid wonen met anderen

Talenty is er voor de doelgroep waarvoor intramuraal onnodig is en geheel zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is.