AK-Term: financiering studiekosten

Christine Stichting

De Christine Stichting helpt alleenstaande vrouwen die een opleiding willen volgen maar de studiekosten niet (volledig) kunnen betalen.

Hendrik Muller fonds

Het Hendrik Muller fonds verstrekt studiebeurzen voor studie in het buitenland en subsidieert culturele doelen van landelijke betekenis.

Verplicht of vrijwillig inburgeren

Als u van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. Op de website vind u informatie over inburgeren, inburgering betalen en inburgeringsexamen doen.