AK-Term: forensische psychiatrie

De Waag, vestiging Den Haag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Jeugdzorgplus

Jeugdzorgplus is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de behandeling dreigen te onttrekken.

Fivoor

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met andere stoornissen.

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Youz, Het Palmhuis

Het Palmhuis is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar met complexe psychiatrische problematie en (ernstige) gedragsproblemen.