Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: forensische psychiatrie

Middin

Bij Middin helpen we mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan.

Fivoor

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met andere stoornissen.

De Waag vestiging Den Haag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie.