AK-Term: gedetineerden

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Stichting Jong & Geliefd

Stichting Jong & Geliefd zet zich in voor kinderen en jongeren van wie een ouder of familielid in de gevangenis zit.

Bureau MHR

Bureau MHR begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren en hun familie van niet-westerse afkomst bij hun rehabilitatie en re-integratie.

Bureau Nazorg

Bureau Nazorg helpt Haagse (ex-)gedetineerden een leven op te bouwen wanneer ze de gevangenis verlaten.

Forza!

Forsa! is een allesomvattende aanpak voor omvangrijke begeleiding van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst door een maatje met dezelfde culturele achtergrond.