AK-Term: gehoorproblemen

De Gelderhorst

De Gelderhorst is het enige centrum voor oudere doven in Nederland.

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is er voor iedereen die geïnteresseerd is in slechthorendheid of taalontwikkelingsstoornissen.

Philadelphia Hagehorst

In de Hagehorst in Haagse Hout wonen en werken mensen die doof of slechthorend zijn en een verstandelijke beperking hebben.