AK-Term: geloofsbijeenkomsten

Sjoeldienst bijwonen

Kern van de uiteenlopende activiteiten van de Liberaal Joodse gemeente Den Haag (LJG Den Haag) zijn de sjoeldiensten op vrijdagavond en op sjabbatochtend.

Viering bijwonen

Tijdens de zondagse samenkomst wordt er gezongen en gebeden.