AK-Term: gezinstherapie

Brijder Jeugd

Brijder Jeugd geeft voorlichting om problemen bij jongeren door gebruik van alcohol en drugs te voorkomen. Als jongeren verslaafd raken helpt Brijder Jeugd hen.

Gezinstherapie bij dreigende uithuisplaatsing

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De therapie is er voor jongeren met ernstig antisociaal, grensoverschrijdend gedrag.

Forensisch Centrum Teylingereind

Meedoen, beschermen, aanmoedigen, leren, keuzes maken en samenwerken vormen de basis voor de jongens die in Teylingereind verblijven.