AK-Term: ggz voor ouderen

Ambuzorg

AmbuZorg is een ggz-instelling die behandeling en (ambulante) begeleiding biedt aan jongeren, volwassenen en senioren.

Psychische klachten voorkomen

Psychische problemen zijn er niet opeens, maar ontwikkelen zich gedurende het leven. Trainingen en gesprekken zijn een manier om psychische problemen te voorkomen of te beperken.

Parnassia Wooncentrum Ouderen

Parnassia biedt in Wooncentrum Ouderen begeleid wonen aan mensen die door ingrijpende psychiatrische problemen niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen.

Parnassia Wooncentrum Ouderen

Parnassia biedt in Wooncentrum Ouderen begeleid wonen aan mensen die door ingrijpende psychiatrische problemen niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen.