AK-Term: huiselijk geweld

De Waag, vestiging Den Haag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

#Taboe

Met de vertrouwenspersonen van #Taboe kunt u vrijuit praten over gevoelige onderwerpen zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, verborgen vrouwen en achterlating.

Mendoo

Mendoo biedt hulp wanneer u vlucht voor huiselijk geweld, maar geen opvang heeft voor uw huisdier.

Geweld binnen het gezin

Geweld binnen het gezin wordt huiselijk geweld genoemd. Soms wordt iemand expres pijn gedaan maar dat is niet altijd zo.

Perspektief

Perspektief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben.

Veilig Thuis

Iedereen die op wat voor manier dan ook met huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling te maken heeft, kan terecht bij Veilig Thuis.