AK-Term: illegalen

Behandeling van complexe traumaklachten

Mensen met een migratie-achtergrond die psychische problemen hebben, kunnen gebaat zijn bij een behandeling in hun eigen taal met aandacht voor hun eigen cultuur.

Gemeente Den Haag Daklozenloket

Het Daklozenloket aan de Binckhorstlaan geeft informatie en advies aan mensen die dakloos zijn en aan familie, bekenden en professionals.

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld maakt zorg toegankelijk voor ongedocumenteerde migranten in Nederland.

Het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een ontmoetingscentrum en informatiecentrum voor ongedocumenteerde migranten in Den Haag.