AK-Term: inburgering

DiscoverinDutch

Bij DiscoverinDutch in Benoordenhout leert u Nederlands spreken en begrijpen.

HorizonTaal

Bij HorizonTaal staat de cursist centraal. Wij zorgen ervoor dat cursisten een kwalitatieve inburgeringscursus krijgen en de docent een prettige werkplek heeft. 

NederlandsMetElkaar

Bij NederlandsMetElkaar (NME) in Loosduinen kunt u de Nederlandse taal leren.

Elycio Talen

Elycio Talen is er voor iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren spreken en begrijpen.

Echt Nederlands

Wij verzorgen diverse taalcursussen en -trajecten voor statushouders, gezinsmigranten en oudkomers.

Unity in Diversity

Unity in Diversity (UID) is een humanitaire stichting die met ontwikkelings- en integratieprojecten bijdraagt aan complete en duurzame gemeenschappen.

Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland

Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen, verzorgt spreekuren voor maatschappelijke en juridische vraagstukken en biedt ondersteuning bij inburgering.

ABC in Beweging

Taallessen voor beginners en gevorderden, anderstaligen en Nederlanders.