AK-Term: interculturele hulpverlening

ARQ Centrum ’45

ARQ Centrum ’45 is het landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld.

Fier

Fier biedt ambulante begeleiding, behandeling en opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij Chat met Fier kan iedereen zijn verhaal kwijt.

I-psy Jeugd en gezin

Kind, jeugd en gezin is er voor kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische klachten die opgroeien in een gemengde culturele omgeving.

Gezondheid en migranten

Een goede gezondheid is belangrijk om in Nederland te kunnen participeren en integreren. Specifieke preventie en zorg kan migranten daarbij ondersteunen.

Stichting Eigen Kracht

Mensen die hun verhaal kwijt willen of even geen uitweg meer zien, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon van Stichting Eigen Kracht in Laak.

GGZ Reflection Haaglanden

GGZ-Reflection Haaglanden in Laak biedt hulp bij psychische problemen die uw gezondheid belemmeren.

JIT Statushouders begeleiding

Statushouders begeleiding biedt specifieke cultuursensitieve begeleiding op alle leefgebieden gedurende het maatwerktraject.

Psychotraumacentrum Azadi

Stichting Psychotraumacentrum Azadi is een bovenregionaal behandelcentrum voor mensen die lijden onder de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen.