AK-Term: Javanen

Rukun Islam

De islamitische en culturele vereniging Roekoen Islam behartigt de belangen van haar leden op sociaal/maatschappelijk-, cultureel- en religieus terrein.

RBU TV

RBU TV brengt Javanen en de Javaanse cultuur in beeld.

Wonen in een woongroep

In een woongroep of woongemeenschap woont en leeft u in een sociaal verband. Woongemeenschap Wisma Tunggai Karsa biedt groepswonen voor Surinaamse Javanen in Transvaal (Centrum). 

Wonen in een woongroep

De bewoners van Bangun Trisno zijn van Surinaams-Javaanse afkomst en hechten er zeer aan de eigen cultuur vast te houden. Het is een zeer actieve en sociale groep.

Dansgroep Cengkir Gading

Cengkir Gading is een jong multicultureel gezelschap, zo kleurrijk als de Javaanse cultuur zelf.