AK-Term: jeugd-LVB

Schakenbosch

Schakenbosch biedt jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

MEE Zuid-Holland Noord

MEE is er voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, achterstand in de ontwikkeling, chronische ziekte, vorm van autisme of NAH.

Ambiq

Ambiq ondersteunt kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking (LVB) en zware gedragsproblemen.

William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

’s Heeren Loo Het Karmijn

‘Het Karmijn’ in Schilderswijk (Centrum) is een woonvoorziening voor Surinaamse Hindoestanen met een verstandelijke beperking.