AK-Term: jeugdhulpaanbieders

Bazalt Groep

Bazalt Groep is een onderwijsadviesbureau voor scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen in de regio Den Haag.

Prodeba

Prodeba biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis.

Schakenbosch

Schakenbosch biedt jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Stichting Liberis

Stichting Liberis biedt behandeling en begeleiding aan kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking tussen de 3 en de 12 jaar.

Praktijk Meinen

Praktijk Meinen is een samenwerkingsverband van GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen.

Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics biedt een intensief traject voor jongeren tussen 13 en 21 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening hebben.