AK-Term: jeugdreclassering

William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

Jeugdreclassering

Als je in aanraking gekomen met politie of justitie kan de kinderrechter beslissen om een jeugdreclasseringsmaatregel uit te spreken.