AK-Term: jeugdzorg

Hulp bij (dreigend) eergerelateerd geweld

Zahir is een sterk gestructureerd 7×24 uursprogramma voor meisjes van 14 tot 23 jaar uit een eercultuur die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld

’t Zorghuisje

’t Zorghuisje is een zorg- en welzijnsorganisatie met haar deuren geopend voor iedereen die hulp of zorg nodig heeft. Persoonlijke verzorging, verpleging, hulpverlening, begeleiding en huishoudelijk hulp zijn o

Homerun intensieve ondersteuning thuis

Homerun biedt intensieve ambulante ondersteuning voor jongeren en gezinnen bij wie sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problemen en multi-problematiek.

Suïcide nazorg

SuNa biedt volwassenen én jongeren ondersteuning bij het zoeken en vinden van hulp na een suïcidepoging waarvoor mensen op de spoed eisende hulp terecht zijn gekomen.

Tijdelijk begeleid wonen met anderen

Als jijzelf of de mensen om je heen niet meer weten hoe jouw problemen opgelost kunnen worden, kan een tijdelijk verblijf bij Groot Emaus de oplossing zijn.

Reach Holland

Reach Holland is een zorgcentrum voor kinderen met een autismespectrumstoornis. De voertaal is Engels.