AK-Term: JeugdzorgPlus

Schakenbosch

Schakenbosch biedt jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Jeugdzorgplus

Jeugdzorgplus is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de behandeling dreigen te onttrekken.

Jeugdformaat

Jeugdformaat biedt kinderen en hun ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Jeugdformaat heeft een contract met de gemeente Den Haag voor het bieden van zorg in natura.

Tijdelijk begeleid wonen met anderen

Als jijzelf of de mensen om je heen niet meer weten hoe jouw problemen opgelost kunnen worden, kan een tijdelijk verblijf bij Groot Emaus de oplossing zijn.