AK-Term: jobcoaches

Een baan vinden en behouden

Werkpad ondersteunt mensen die moeite hebben met zien, horen, taal of communicatie, bij het vinden van een baan en biedt begeleiding op de werkvloer.

De arbeidsmarkt op

Je wilt weer aan het werk en wij helpen je daarbij. Dit kan betaald werk zijn of vrijwilligerswerk, afhankelijk van de mogelijkheden en van de doelen die we samen stellen.

Jobcoaching

De iQ Jobcoach begeleidt u in samenwerking met de werkgever/leidinggevende.

Werk vinden en behouden

Bent u langdurig werkeloos of heeft u een Wajong of WIA-uitkering? Wij helpen u om werk te vinden.